เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง และลอกท่อระบายน้ำ ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด


เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 กองช่าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองกราด ได้ออกเปลี่ยนธง ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง และลอกท่อระบายน้ำ ในเขตเทศบาลตำบลหนองกราด

2021-07-27
2021-07-26
2021-07-25
2021-07-23
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-22
2021-07-19