เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลหนองกราด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาอาพัฒนาเมืองนครราชสีมา (Big Cleaning Day)


เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นางดอกไม้ เมียกขุนทด รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราดและ นายจอย บุตรดี รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด ได้นำพนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองกราด จำนวน 12 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาอาพัฒนาเมืองนครราชสีมา (Big Cleaning Day) ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และ บริเวณถนนมิตรภาพตลอดสองข้างทาง จังหวัดนครราชสีมา

2020-05-18
2020-05-14
2020-05-08
2020-05-08
2020-05-07
2020-04-28
2020-04-27
2020-04-22
2020-04-22
2020-04-22