เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมด้านทักษะ ความรู้ วิธีปฏิบัติงานรวมทั้งหลักคุณธรรม จริยธรรม แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562


เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองกราด นำโดยนางกาญจนา นันทพูนพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด ได้จัดโครงการฝึกอบรมด้านทักษะ ความรู้ วิธีปฏิบัติงานรวมทั้งหลักคุณธรรม จริยธรรม แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ได้รับเกียรติจาก นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด มาร่วมเป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ และได้รับพรจากพระครูพีรเดชธำรง เจ้าคณะตำบลกุดพิมานและนายทองใบ หนูไพล ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตราฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
2020-12-29
2020-12-29
2020-12-10
2020-12-05
2020-12-04
2020-12-04
2020-12-03
2020-12-01
2020-11-13
2020-11-13