เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


“วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2562


เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธี “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2448 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาจนถึงทุกวันนี้

2019-07-10
2019-07-08
2019-07-03
2019-06-17
2019-06-14
2019-06-13
2019-06-13
2019-06-10
2019-05-03
2019-03-19