เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


"ถังขยะเปียกลดโลกร้อน"


"ถังขยะเปียกลดโลกร้อน" เป้าหมายให้ประเทศไทยใสสะอาด 100% ทุกครัวเรือนทั่วประเทศ "ต้องมีถังขยะเปียก" ภายในเดือนเมษายน 2562 5 วิธีง่าย ๆ ดังนี้ 1 เตรียมภาชนะเหลือใช้ที่มีฝาปิด 2 ตัดที่ก้นภาชนะแล้วฝังดินที่ความลึก 2 ใน 3 ของภาชนะ โดยให้ก้นภาชนะห่างจากผิวดิน 30 เซนติเมตร 3 นำเศษอาหาร ใบไม้ เทใส่ถังแล้วปิดฝา 4 จุลินทรีย์ไส้เดือนในดินจะย่อยเศษอาหารในดิน 5 เมื่อปริมาณเศษอาหารสูงเท่าระดับพื้นดินให้นำดินมากลบแล้วย้ายถังไปทำที่อื่นต่อไป กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2019-03-19
2019-03-18
2019-03-04
2019-02-28
2019-02-28
2019-02-28
2019-02-20
2019-02-15
2019-01-04
2018-12-27