เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.nongkradcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมเปิดจุดบริการประชาชน เพื่อบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562


วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลหนองกราด ได้จัดกิจกรรมเปิดจุดบริการประชาชน เพื่อบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 ซึ่งมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ประชาชนใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาและเส้นทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสร้างความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนสูงกว่าในช่วงเวลาปกติ สาเหตุอันเนื่องมาจากเมาแล้วขับขี่รถโดยประมาณ และไม่เคารพกฎจราจรรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว และมีความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยส่วนรวม จึงได้รณรงค์ผ่านสื่อทุกช่องทาง เพื่อให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน รณรงค์เพื่อให้การเกิดอุบัติเหตุลดลง ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เทศบาลตำบลหนองกราด

2019-07-30
2019-07-30
2019-07-28
2019-07-28
2019-07-28
2019-07-27
2019-07-25
2019-07-10
2019-07-08
2019-07-03